„Szara strefa” – z wizytą w Instytucie Cybernetyki Sztuki

06 Cze „Szara strefa” – z wizytą w Instytucie Cybernetyki Sztuki

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie będące efektem współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. W murach Instytutu Cybernetyki Sztuki (awangardowej placówki skupionej na sztuce współczesnej) będziemy uczestniczyć w prezentacji projektu „Kultura jako układ współrzędnych” oraz poznamy realizacje podjęte w jego ramach.

Elementem szkolenia będą warsztaty związane z najnowszym projektem  pt: SZARA STREFA – opisywanie opisu połączone z otwarciem tej wystawy. Prowadzący zaproponują nową formułę oprowadzania kuratorskiego łączącego w sobie warstwę informacyjną jak i performatywne oraz  interakcyjne systemy edukacji i przekazywania wiedzy.

Istnieje możliwość zorganizowania transportu z Gdańska Oliwy.

Brak komentarzy

Przepraszamy, tymczasowo funkcja komentarzy jest wyłączona.

„Szara strefa” – z wizytą w Instytucie Cybernetyki Sztuki

Forma:
Status:   rejestracja otwarta
Czas trwania:4 godz. dydaktyczne/ych
Opis szkolenia:

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie będące efektem współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. W murach Instytutu Cybernetyki Sztuki (awangardowej placówki skupionej na sztuce współczesnej) będziemy uczestniczyć w prezentacji projektu „Kultura jako układ współrzędnych” oraz poznamy realizacje podjęte w jego ramach.

Elementem szkolenia będą warsztaty związane z najnowszym projektem  pt: SZARA STREFA – opisywanie opisu połączone z otwarciem tej wystawy. Prowadzący zaproponują nową formułę oprowadzania kuratorskiego łączącego w sobie warstwę informacyjną jak i performatywne oraz  interakcyjne systemy edukacji i przekazywania wiedzy.

Istnieje możliwość zorganizowania transportu z Gdańska Oliwy.

flaga Polski Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, nauczyciele edukacji artystycznej i wiedzy o kulturze

Cena:forma bezpłatna
Miejsce szkolenia:

Instytut Cybernetyki sztuki, Gdańsk Osowa, ul. Komandorska 26

Termin:

30 czerwca 2018 (sobota)

godz. 18:00 – 21:00

Koordynator formy:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska
e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl
tel. 58 340 41 01


Formularz rejestracji

Miejsce zatrudnienia

Oświadczenia

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób rejestrujących się i uczestników szkoleń/wydarzeń jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J.Hallera 14.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, Instrukcja Kancelaryjna oraz zgoda, na przetwarzanie danych w formie elektronicznej w okresie dłuższym niż przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej.
  3. Celem przetwarzania danych jest organizacja / współorganizacja form doskonalenia. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane.
  4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem prawnym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań organizatora/współorganizatora.
  5. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz współorganizatorzy form doskonalenia. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat lub bezterminowo w formie elektronicznej za zgodą uczestnika.
  7. W celu dostosowania oferty Centrum do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. pomorskiego, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych Centrum przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście.
  8. Każdy rejestrujący się ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Grażyna Kawczyńska iod@cen.gda.pl

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, informujemy, iż podczas wydarzeń realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrywane filmy z Państwa wizerunkiem oraz publikowane na stronie internetowej, profilach społecznościowych, w biuletynach CEN i/lub materiałach informacyjno-promocyjnych CEN.

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *.

Po wysłaniu formularza sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Dostaniesz powiadomienie o rejestracji na wybraną przez Ciebie formę.
UWAGA: Jeśli w ciągu 24 godzin nie otrzymasz wiadomości, aby potwierdzić rejestrację zadzwoń pod numer 58/ 340 41 42 lub wyślij mail na adres oferta@cen.gda.pl

W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij