Konferencja „Szkoła empatii, dialogu i inspiracji”

10 Sie Konferencja „Szkoła empatii, dialogu i inspiracji”

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół paradygmatów współczesnej szkoły – jako miejsca, w którym uczenie się powinno dominować nad nauczaniem, a uspołecznienie i upodmiotowienie organizowanych procesów wpływa na podejmowanie zmian wynikających z refleksji wszystkich podmiotów tworzących środowisko szkolne. Miejsca, gdzie uczący się, wchodząc w interakcje z innymi uczącymi się i z nauczającymi, nabywa wiedzę i umiejętności, rozwija postawy, stając się współautorem procesu uczenia się, biorąc za niego odpowiedzialność. Wyzwaniem dla szkoły jest taka organizacja pracy, aby nie zabijała nudą, a uczniowie mogli rozwijać się harmonijnie odpowiednio do swoich potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Nauczyciele stają się badaczami w działaniu i dokonują refleksji nad zachodzącymi procesami uczenia się i nauczania, doskonaląc warsztat na podstawie wniosków z (auto)refleksji i (auto)ewaluacji. Celem konferencji jest rekomendacja uspołeczniania procesu uczenia się poprzez budowanie wiedzy na temat społeczności szkolnej/szkoły/środowiska uczenia się i podnoszenia kultury organizacyjnej na drodze wielo-płaszczyznowego dialogu i wartościowania podejmowanych działań.

Dowiemy się m.in.: jak z perspektywy neuronauk ważna jest relacja pedagogiczna w procesie uczenia się i nauczania, jak odzwierciedlanie i rezonans emocjonalny wpływają na motywację i wiarę we własne siły. Pozyskamy argumenty na to, że dobre relacje, ale także aranżacja przestrzeni mają wpływ na proces i efektywność uczenia się. Na konferencji promujemy odejście od kultury błędu na rzecz tworzenia kultury doceniania.

Prelegenci: prof. Joachim Bauer, prof. Aneta Lewińska, prof. Maria Groenwald, Romuald Wicza-Pokojski, prof. Leszek Korporowicz, Ewa Ostaszewska, prof. Ałła Wasyluk, dr Sylwia Jaskuła

Zobacz programpobierz

Brak komentarzy

Przepraszamy, tymczasowo funkcja komentarzy jest wyłączona.

Konferencja „Szkoła empatii, dialogu i inspiracji”

Forma:
Status:   rejestracja zamknięta
Czas trwania:8 godz. dydaktyczne/ych
Opis szkolenia:

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół paradygmatów współczesnej szkoły – jako miejsca, w którym uczenie się powinno dominować nad nauczaniem, a uspołecznienie i upodmiotowienie organizowanych procesów wpływa na podejmowanie zmian wynikających z refleksji wszystkich podmiotów tworzących środowisko szkolne. Miejsca, gdzie uczący się, wchodząc w interakcje z innymi uczącymi się i z nauczającymi, nabywa wiedzę i umiejętności, rozwija postawy, stając się współautorem procesu uczenia się, biorąc za niego odpowiedzialność. Wyzwaniem dla szkoły jest taka organizacja pracy, aby nie zabijała nudą, a uczniowie mogli rozwijać się harmonijnie odpowiednio do swoich potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Nauczyciele stają się badaczami w działaniu i dokonują refleksji nad zachodzącymi procesami uczenia się i nauczania, doskonaląc warsztat na podstawie wniosków z (auto)refleksji i (auto)ewaluacji. Celem konferencji jest rekomendacja uspołeczniania procesu uczenia się poprzez budowanie wiedzy na temat społeczności szkolnej/szkoły/środowiska uczenia się i podnoszenia kultury organizacyjnej na drodze wielo-płaszczyznowego dialogu i wartościowania podejmowanych działań.

Dowiemy się m.in.: jak z perspektywy neuronauk ważna jest relacja pedagogiczna w procesie uczenia się i nauczania, jak odzwierciedlanie i rezonans emocjonalny wpływają na motywację i wiarę we własne siły. Pozyskamy argumenty na to, że dobre relacje, ale także aranżacja przestrzeni mają wpływ na proces i efektywność uczenia się. Na konferencji promujemy odejście od kultury błędu na rzecz tworzenia kultury doceniania.

Prelegenci: prof. Joachim Bauer, prof. Aneta Lewińska, prof. Maria Groenwald, Romuald Wicza-Pokojski, prof. Leszek Korporowicz, Ewa Ostaszewska, prof. Ałła Wasyluk, dr Sylwia Jaskuła

Zobacz programpobierz

flaga Polski Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

Adresaci:

nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego, dyrektorzy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli

Cena:forma bezpłatna
Miejsce szkolenia:

Uniwersytet Gdański - Aula Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

Termin:

25 września 2017 (poniedziałek)

godz. 10.00 – 15.30

Koordynator formy:

Ewa Furche
e-mail: ewa.furche@cen.gda.pl
tel. 58 3404110


Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres oferta@cen.gda.pl.

W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij