Zakładanie konta

Zarejestruj konto, aby móc zapisywać się na szkolenia

Potwierdź E-mail

Rada: hasło powinno zawierać przynajmniej dwanaście znaków. Aby było silniejsze, użyj małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków takich jak: ! " ? $ % ^ & ).

Potrzebujesz pomocy / dodatkowych informacji?
Zadzwoń:
58 340 41 14 / 58 340 41 42
od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.3 0
lub napisz: cen@cen.gda.pl

Założenie osobistego konta w Aplikacji Rejestracyjnej CEN to dwa etapy:
I – rejestracja konta (podanie adresu mail i jego potwierdzenie / autoryzacja)
II – założenie swojego profilu (podanie danych uczestnika).

Aby założyć konto w Aplikacji Rejestracyjnej CEN, wykonaj następujące kroki:

 1. wypełnij formularz ZAKŁADANIE KONTA, podając swoje dane.
  Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych i ich akceptacja;
 2. otwórz swoją skrzynkę e-mail i sprawdź otrzymane wiadomości. Na podany przez Ciebie adres powinien zostać wysłany e-mail o treści:
  Dziękujemy za rejestrację w aplikacji rejestracyjnej CEN w Gdańsku. Aby zarejestrować swoje konto, proszę wejść na poniższą stronę, klikając podany link … .
  Kliknij zawarty tam link aktywacyjny. W ten sposób zarejestrowałeś/aś swoje konto;
 3. ponownie zaloguj się do Aplikacji Rejestracyjnej CEN, wpisując swój adres e-mail (na który przyszedł link aktywacyjny) i podane wcześniej hasło. Twoje konto zostanie aktywowane i będziesz mógł stworzyć osobisty profil;
 4. uzupełnij swoje konto / profil, podając dane niezbędne do obsługi organizacyjnej (współorganizacji) szkolenia / wydarzenia. W dowolnym momencie możesz osobiście modyfikować i korygować podane informacje. Opcja edycji jest dostępna dla Ciebie po zalogowaniu. Kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu na stronie CEN (na granatowym pasku).

Zasady przetwarzania danych osobowych CEN

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób rejestrujących się i uczestników szkoleń/wydarzeń jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J.Hallera 14.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, Instrukcja Kancelaryjna oraz zgoda, na przetwarzanie danych w formie elektronicznej w okresie dłuższym niż przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej.
 3. Celem przetwarzania danych jest organizacja / współorganizacja form doskonalenia. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem prawnym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań organizatora/współorganizatora.
 5. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz współorganizatorzy form doskonalenia. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat lub bezterminowo w formie elektronicznej za zgodą uczestnika.
 7. W celu dostosowania oferty Centrum do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. pomorskiego, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych Centrum przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście.
 8. Każdy rejestrujący się ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Grażyna Kawczyńska iod@cen.gda.pl

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, informujemy, iż podczas wydarzeń realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrywane filmy z Państwa wizerunkiem oraz publikowane na stronie internetowej, profilach społecznościowych, w biuletynach CEN i/lub materiałach informacyjno-promocyjnych CEN.

W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij