W tym module aplikacji rejestracyjnej przygotowano informacje o kursach kwalifikacyjnych i innych, umożliwiających zdobycie uprawnień do realizowania określonych zadań edukacyjnych. Oprócz kursów kwalifikacyjnych są to m.in. dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone są dla czynnych zawodowo nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku wraz z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późn. zm.

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych nadaje uprawnienia i wyposaża w kompetencje do nauczania przedmiotu oraz zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie i programie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad placówką. Uczestnicy kursów otrzymują świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli nie organizują kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji merytorycznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in.

Nowy katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

  • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej - zarządzanie oświatą (210 godz.), koszt ok. 2 500 zł

  • kurs wczesnego nauczania języka obcego (240 godz.),  koszt ok. 3 000 zł, uwaga: ok. 70% zajęć jest prowadzonych w języku obcym
    polecamy artykuł "Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi" - więcej (źródło: www.oswiata.abc.com)

  • kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego (280 godz.), koszt ok. 3 000 zł

  • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), koszt ok. 2 000 zł

  • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), koszt ok. 2 000 zł

Zajęcia są prowadzone w trybie weekend'owym wg ustalonego harmonogramu w Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.

NABÓR trwa Zainteresowani przesyłają zgłoszenie na wypełnionym formularzu na adres kursykwalifikacyjne@cen.gda.pl

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny: pobierz formularz / pobierz pdf

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przed rozpoczęciem kursu, osoby, które przesłały zgłoszenie elektronicznie na adres mail, na prośbę koordynatora dostarczają oryginał wysłanej wcześniej karty wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej.

Planowany termin uruchomienia kursu: 2017 r.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!) O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 

Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: kursykwalifikacyjne@cen.gda.pl  , sekretariat@cen.gda.pl 

KONTAKT: Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN w Gdańsku

tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14 / 533 33 60 73

od pn. do pt. – w godz. 7. 30 – 15.30

e-mail: oferta@cen.gda.pl


DRUKUJ LISTĘ     GENERUJ PDF
temat szkolenia l. godz. forma miejsce termin koordynator status
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 27 maja 2017 (sobota) do 28 maja 2017 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Szkolenie w zakresie egzaminowania na kartę rowerową 8 22 kwietnia 2017 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 11 marca 2017 (sobota) do 12 marca 2017 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 30 / / od 6 lutego 2017 (poniedziałek) do 12 lutego 2017 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Kurs na kierownika wypoczynku (edycja II) 10 od 9 grudnia 2016 (piątek) do 10 grudnia 2016 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 3 grudnia 2016 (sobota) do 4 grudnia 2016 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 30 od 10 października 2016 (poniedziałek) do 16 października 2016 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij