Kursy kwalifikacyjne i inne (uprawnienia)

W tym module aplikacji rejestracyjnej przygotowano informacje o kursach kwalifikacyjnych i innych, umożliwiających zdobycie uprawnień do realizowania określonych zadań edukacyjnych. Oprócz kursów kwalifikacyjnych są to m.in. dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone są dla czynnych zawodowo nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku wraz z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późn. zm.

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych nadaje uprawnienia i wyposaża w kompetencje do nauczania przedmiotu oraz zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie i programie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad placówką. Uczestnicy kursów otrzymują świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli nie organizują kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in. Kwalifikacje można uzupełnić korzystając z oferty studiów podyplomowych uczelni wyższych – zobacz nadesłane propozycje: http://www.cen.gda.pl/studia-podyplomowe/.

Nowy katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

  • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej - zarządzanie oświatą (210 godz.),
  • kurs wczesnego nauczania języka obcego (240 godz.), uwaga: ok. 70% zajęć jest prowadzonych w języku obcym (Termin uruchomienia naboru i realizacji kursu uzależniony jest od opublikowania nowego programu przez MEN).
    polecamy artykuł "Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi" - więcej (źródło: www.oswiata.abc.com)
  • kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego (280 godz.), 
  • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), 
  • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), 

Zajęcia są prowadzone w trybie weekend'owym wg ustalonego harmonogramu w Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.

NABÓR trwa do 15 października 2018 r. Zainteresowani przesyłają zgłoszenie na wypełnionym formularzu na adres kursykwalifikacyjne@cen.gda.pl

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny: pobierz formularz / pobierz pdf

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przed rozpoczęciem kursu, osoby, które przesłały zgłoszenie elektronicznie na adres mail, na prośbę koordynatora dostarczają oryginał wysłanej wcześniej karty wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!) O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 

Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: sekretariat@cen.gda.pl 

KONTAKT: 
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN w Gdańsku

tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14

od pn. do pt. – w godz. 7. 30 – 15.30

e-mail: cen@cen.gda.pl


Aby zapisać się na szkolenie organizowane  / współorganizowane przez CEN w Gdańsku wymagane jest założenie osobistego konta - załóż konto.

Osobiste konto zakłada się tylko raz i jest chronione hasłem. Rejestrując się na kolejne szkolenia wystarczy się zalogować podając swoje hasło - zaloguj się.

DRUKUJ LISTĘ     GENERUJ PDF
temat szkolenia l. godz. forma miejsce termin koordynator status
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 23 listopada 2018 (piątek) do 24 listopada 2018 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja
Szkolenie w zakresie egzaminowania na kartę rowerową 8 29 września 2018 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 30 / / od 15 września 2018 (sobota) do 16 września 2018 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij