Kursy kwalifikacyjne i inne (uprawnienia)

W tym module aplikacji rejestracyjnej przygotowano informacje o kursach kwalifikacyjnych i innych, umożliwiających zdobycie uprawnień do realizowania określonych zadań edukacyjnych. Oprócz kursów kwalifikacyjnych są to m.in. dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone są dla czynnych zawodowo nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku wraz z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późn. zm.

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych nadaje uprawnienia i wyposaża w kompetencje do nauczania przedmiotu oraz zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie i programie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad placówką. Uczestnicy kursów otrzymują świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli nie organizują kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji merytorycznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in. Kwalifikacje można uzupełnić korzystając z oferty studiów podyplomowych uczelni wyższych – zobacz nadesłane propozycje: http://www.cen.gda.pl/studia-podyplomowe/.

Nowy katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

  • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej - zarządzanie oświatą (210 godz.), koszt ok. 2 500 zł
  • kurs wczesnego nauczania języka obcego (240 godz.),  koszt ok. 3 000 zł, uwaga: ok. 70% zajęć jest prowadzonych w języku obcym (Termin uruchomienia naboru i realizacji kursu uzależniony jest od opublikowania nowego programu przez MEN).
    polecamy artykuł "Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi" - więcej (źródło: www.oswiata.abc.com)
  • kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego (280 godz.), koszt ok. 3 000 zł
  • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), koszt ok. 1 500 zł
  • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), koszt ok. 1 500 zł

Zajęcia są prowadzone w trybie weekend'owym wg ustalonego harmonogramu w Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.

NABÓR trwa do 15 października 2017 r. Zainteresowani przesyłają zgłoszenie na wypełnionym formularzu na adres kursykwalifikacyjne@cen.gda.pl

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny: pobierz formularz / pobierz pdf

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przed rozpoczęciem kursu, osoby, które przesłały zgłoszenie elektronicznie na adres mail, na prośbę koordynatora dostarczają oryginał wysłanej wcześniej karty wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!) O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 

Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: sekretariat@cen.gda.pl 

KONTAKT: 
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN w Gdańsku

tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14

od pn. do pt. – w godz. 7. 30 – 15.30

e-mail: cen@cen.gda.pl


DRUKUJ LISTĘ     GENERUJ PDF
temat szkolenia l. godz. forma miejsce termin koordynator status
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 1 czerwca 2018 (piątek) do 2 czerwca 2018 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 17 marca 2018 (sobota) do 18 marca 2018 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij