W tym module aplikacji rejestracyjnej przygotowano informacje o kursach kwalifikacyjnych i innych, umożliwiających zdobycie uprawnień do realizowania określonych zadań edukacyjnych. Oprócz kursów kwalifikacyjnych są to m.in. dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone są dla czynnych zawodowo nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku wraz z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późn. zm.

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych nadaje uprawnienia i wyposaża w kompetencje do nauczania przedmiotu oraz zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie i programie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad placówką. Uczestnicy kursów otrzymują świadectwo zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli nie organizują kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji merytorycznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in.

Nowy katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

  • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej - zarządzanie oświatą (210 godz.), koszt ok. 2 500 zł

  • kurs wczesnego nauczania języka obcego (240 godz.),  koszt ok. 3 000 zł, uwaga: ok. 70% zajęć jest prowadzonych w języku obcym
    polecamy artykuł "Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi" - więcej (źródło: www.oswiata.abc.com)

  • kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego (280 godz.), koszt ok. 3 000 zł

  • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), koszt ok. 2 000 zł

  • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), koszt ok. 2 000 zł

Zajęcia są prowadzone w trybie weekend'owym wg ustalonego harmonogramu w Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.

NABÓR trwa Zainteresowani przesyłają zgłoszenie na wypełnionym formularzu na adres kursykwalifikacyjne@cen.gda.pl

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny: pobierz formularz / pobierz pdf

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przed rozpoczęciem kursu, osoby, które przesłały zgłoszenie elektronicznie na adres mail, na prośbę koordynatora dostarczają oryginał wysłanej wcześniej karty wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej.

Planowany termin uruchomienia kursu: 2017 r.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!) O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 

Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: kursykwalifikacyjne@cen.gda.pl  , sekretariat@cen.gda.pl 

KONTAKT: Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN w Gdańsku

tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14 / 533 33 60 73

od pn. do pt. – w godz. 7. 30 – 15.30

e-mail: oferta@cen.gda.pl


DRUKUJ LISTĘ     GENERUJ PDF
temat szkolenia l. godz. forma miejsce termin koordynator status
Szkolenie w zakresie egzaminowania na kartę rowerową 8 22 kwietnia 2017 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 11 marca 2017 (sobota) do 12 marca 2017 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 30 / / od 6 lutego 2017 (poniedziałek) do 12 lutego 2017 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Kurs na kierownika wypoczynku (edycja II) 10 od 9 grudnia 2016 (piątek) do 10 grudnia 2016 (sobota) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Kurs na kierownika wypoczynku 10 od 3 grudnia 2016 (sobota) do 4 grudnia 2016 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 30 od 10 października 2016 (poniedziałek) do 16 października 2016 (niedziela) Elżbieta Formela

elzbieta.formela@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 18

rejestracja zakończona
W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij